Zarząd

zarzad

Prezes Zarządu


Marlena Gabryszewska

Wiceprezes Zarządu


Bożena Gierat

Skarbnik


Joanna Piotrowiak

Sekretarz


Ewa Jaskólska

Komisja rewizyjna