Zakres działań Stowarzyszenia Kin Studyjnych:

  • organizacja, promocja i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,
  • realizacja ogólnie dostępnych imprez kulturalnych w tym filmowych, takich jak festiwale, przeglądy filmów, wystawy, seminaria itp
  • organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów o tematyce związanej z kinematografią,
  • podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz kina i filmu artystycznego, niezależnego oraz kin studyjnych i lokalnych,
  • organizacja spotkań z naukowcami, twórcami, krytykami i aktorami filmowymi oraz dystrybutorami i producentami filmowymi,
  • organizowanie i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących branży kinowej i filmowej,
  • finansowanie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w branży kinowej i filmowej,
  • wymiana informacji i doświadczeń również na poziomie międzynarodowym,
  • uczestnictwo w wydarzeniach promujących film artystyczny i niezależny organizowanych przez inne podmioty