Zakres działań

Zakres działań Stowarzyszenia Kin Studyjnych:- organizacja, promocja i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,


- realizacja ogólnie dostępnych imprez kulturalnych w tym filmowych, takich jak festiwale, przeglądy filmów, wystawy, seminaria itp


- organizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów o tematyce związanej z kinematografią,


- podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz kina i filmu artystycznego, niezależnego oraz kin studyjnych i lokalnych,


- organizacja spotkań z naukowcami, twórcami, krytykami i aktorami filmowymi oraz dystrybutorami i producentami filmowymi,


- organizowanie i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących branży kinowej i filmowej,


- finansowanie stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia w branży kinowej i filmowej,


- wymiana informacji i doświadczeń również na poziomie międzynarodowym,


- uczestnictwo w wydarzeniach promujących film artystyczny i niezależny organizowanych przez inne podmioty