Nasza Historia

Zrzeszyliśmy się po to by razem stawiać czoła przeciwnościom, by wspólnie walczyć o swoje prawa, ale też by wzajemnie się inspirować i wymieniać doświadczeniami, by poszukiwać nowych pól rozwoju, by coraz lepiej realizować naszą misję i pasję jaką jest działalność kin art-housowych. Stowarzyszenie Kin Studyjnych, wpisane do KRS pod numerem 251929, zrzesza miłośników sztuki filmowej i ludzi kultury, w tym osoby zawodowo związane z prowadzeniem kin.

Stowarzyszenie istnieje od roku 2006 r., natomiast w roku 2016 r. jego działalność została uaktywniona.
Stowarzyszenie zrzesza osoby i instytucje powiązane z kinami należącymi do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi w Polsce, min. poprzez określanie standardów rozpowszechniania filmów studyjnych, reprezentowanie potrzeb kin studyjnych przed władzami państwowymi i samorządowymi, ochrona interesów kin należących do Stowarzyszenia wobec dystrybutorów, współpraca z podobnymi organizacjami zagranicznymi, a wreszcie działanie na rzecz rozwoju i szerzenia wiedzy o kinematografii artystycznej.


W Statucie napisano:

Celem Stowarzyszenia Kin Studyjnych jest:
a. ochrona interesów środowiska związanego z kinami studyjnymi i lokalnymi
b. reprezentowanie interesów kin studyjnych i lokalnych wobec władz państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych, a także wobec producentów, dystrybutorów i wszystkich innych uczestników rynku filmowego,
c. współpraca z organizacjami, podmiotami działającymi na rzecz kina i filmu artystycznego,
d. promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach twórczości filmowej,
e. rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji filmowej,
f. podnoszenie poziomu profesjonalizmu branży kinowej,
g. wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
h. kształtowanie i upowszechnianie dobrych praktyk handlowych wśród uczestników rynku filmowego,
i. wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich podmiotów.