Wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków – Programy Pomocowe PISF

Szanowni Państwo, w dniu 4 maja br. Polski Instytut Sztuki Filmowej wystąpi do Rady Instytutu z wnioskiem o zatwierdzenie zmian.