Zatwierdzenie tabel wynagrodzeń

8 lutego 2017: Został zgłoszony wniosek o udział Stowarzyszenia Kin Studyjnych w charakterze uczestnika w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za wykorzystanie utworów w utworach audiowizualnych na polu eksploatacji „wyświetlanie”.