Zarząd

zarzad

Prezes Zarządu


Bożena Gierat

Wiceprezes Zarządu


Andrzej Jerzy Kawala

Wiceprezes Zarządu


Piotr Adam Zakens

Skarbnik


Katarzyna Terlecka

Sekretarz


Katarzyna Kubacka Seweryn

Komisja rewizyjna