Wyniki ankiety SKSiL.

Oto prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej w październiku i listopadzie wśród kin należących do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Na ankietę odpowiedziało 51 osób. Oto zbiorcze wyniki ankiety: