Głos w sprawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Stowarzyszenie Kin Studyjnych zabrało głos w ramach konsultacji publicznych do projektu z dnia 28 grudnia 2016 r. ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

 

Więcej informacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12293603/12402407/12402410/dokument271972.pdf