Nowy Zarząd Stowarzyszenia Kin Studyjnych

Na 48. Forum Wokół Kina wybrano nowy skład zarządu Stowarzyszenia Kin Studyjnych
Marlena Gabryszewska – prezes
Andrzej Goleniewski – wiceprezes
Bożena Gierat – wiceprezes
Ewa Jaskólska – sekretarz
Joanna Piotrowiak – skarbnik