Wynagrodzenie dla współtwórców utworów audiowizualnych

8 lutego 2017: Stowarzyszenie Kin Studyjnych zgłosiło wniosek o udział swojego przedstawiciela w charakterze uczestnika w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Filmowców Polskich za korzystanie z utworów na polu eksploatacji wyświetlanie (wynagrodzenie dla współtwórców utworów audiowizualnych z tytułu wyświetlania utworów w kinach).