Aktualności

11 września 2017

Zatwierdzenie tabel wynagrodzeń

8 lutego 2017: Został zgłoszony wniosek o udział Stowarzyszenia Kin Studyjnych w charakterze uczestnika w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia Autorów […]
7 września 2017

Głos w sprawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Stowarzyszenie Kin Studyjnych zabrało głos w ramach konsultacji publicznych do projektu z dnia 28 grudnia 2016 r. ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.   Więcej informacji: […]
4 stycznia 2017

Wynagrodzenie dla współtwórców utworów audiowizualnych

8 lutego 2017: Stowarzyszenie Kin Studyjnych zgłosiło wniosek o udział swojego przedstawiciela w charakterze uczestnika w postępowaniu w sprawie o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń na wniosek Stowarzyszenia […]