Stowarzyszenie Kin Studyjnych


Naszą misją jest reprezentowanie interesów niezależnych kin i promowanie ich współpracy.


Nasza historia

Zrzeszyliśmy się po to by razem stawiać czoła przeciwnościom, by wspólnie walczyć o swoje prawa, ale też by wzajemnie się inspirować i wymieniać doświadczeniami, by poszukiwać nowych pól rozwoju, by coraz lepiej realizować naszą misję i pasję jaką jest działalność kin art-housowych.


Czytaj więcej

Dołącz do nas!